متوسطه اول

با سلام و احترام


متوسطه یک آیین روشن با توجه به شرایط موجود ناشی از کووید 19،با بهره گیری از کادر علمی مجرب،خوش فکر وتوانا و فعال خصوصا در عرصه علمی و روشهای کار گروهی و استفاده از بستر بروز و پیشرفته فضای مجازی در LMS سایت مجتمع و همچنین برنامه ریزی درسی مدون و مبتنی با مصوبه های آموزش و پرورش و برگزاری فعالیت های پرورشی مستمر و پویا همراه با مشارکت فعال دانش آموزان و ایجاد فضای با نشاط در عرصه مجازی فعالیت می نماید.


تشکیل و برگزاری ماهانه گروههای درسی دبیران و برگزاری جلسات عمومی ایشان در جهت انجام بهینه امر آموزش و پرورش بسیار مورد توجه می باشد.


برگزاری جلسات پایه ای اولیا با حضور دبیران و کادر آموزشی برای هماهنگی امر آموزش در منزل با اهداف مدرسه و روند کاری متوسطه مورد توجه می باشد. همچنین جلسات دانش افزایی ویژه اولیا با حضور اساتید مجرب از دیگربرنامه های تکمیلی متوسطه برای ارتقا روند امر تربیتی و پرورشی دانش آموزان است.


متوسطه یک از سایت کارسنج برای ثبت فعالیت ها و عملکرد دانش آموزان و همچنین بررسی میزان مطالعات لازم برای کسب نتیجه بهتر درسی دانش آموزان و مطلع نمودن والدین محترم از روند کاری فرزندشان در هر زمان و ارائه کارنامه های داخلی  و مقایسه ای از روند پیشرفت فردی هر دانش آموز در دروس مختلف و انجام آزمونهای تستی جامع همراه با تحلیل کارشناسانه عملکرد دانش آموزان بعنوان مکمل کاری استفاده می نماید.

لازم به ذکر است جهت ارائه عملکرهای مجازی علمی ،پرورشی و مناسبتی همچنین اطلاعیه ها برای والدین محترم از کانالهای ارتباطی واتساپ،تلگرام علاوه بر سایت مجتمع استفاده می گردد.


کادر متوسطه در هر زمان از ساعات روز همراه دانش آموزان برای رفع مسائل خاص و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشرفت درسی و کاهش نگرانی های احتمالی و شخصی ایشان است.


در خاتمه خوشحالیم که دانش آموزان فارغ التحصیل مقطع متوسطه یک، با بهره علمی بسیار خوب و شناخت لازم از توانایی های خود ورشد شخصیتی و اخلاقی مناسب به مقطع متوسطه دوم وارد می گردند.


باتشکر - متوسطه یک آیین روشن

 

CAPTCHA Image